De wereld kijkt naar jullie en juicht jullie toe

Het klimaat voor de implementatie van Value Based Health Care (VBHC) in Nederland is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Dat is de conclusie na de derde werksessie van de Value Agenda, die op 18 april jl.. plaatsvond met dertig beslissers in de gezondheidszorg. Steeds meer obstakels worden weggenomen zodat de gezondheidszorg in Nederland ruimer baan krijgt om zich te richten op het behalen van betere uitkomsten voor de patiënt. Speciale gast Prof. Elizabeth Teisberg die met Prof. Michael Porter aan de wieg stond van het VBHC gedachtengoed: “De wereld kijkt naar jullie in Nederland en juicht jullie toe.’ Vandaag werd het rapport gepubliceerd met daarin de resultaten van de werksessie en de belangrijkste acties voor het komende jaar.

‘just do it’

De werksessie leverde vier belangrijke acties op. Die acties richten zich op enerzijds leiderschap en cultuur, en anderzijds op het komen tot een universele manier van het meten van uitkomsten van zorg. Zo is het ten eerste zaak dat patiënten een actieve rol hebben in hun gezondheid/zorg en samen met hun zorgverlener(s) beslissen over de best passende behandeling. Ten tweede is het belangrijk dat partijen in de zorg niet op elkaar wachten voordat ze initiatieven nemen. ‘Just do it’ is het devies. De derde actie is dat men moet beginnen te werken met eenvoudige en bruikbare uitkomsten die relevant zijn voor de patiënt zodat het hele medische team kan helpen bij het verbeteren van de patiëntwaarde. De vierde actie is erop gericht om zodanig om te gaan met data privacy dat we toch voortgang blijven maken met het benutten van bruikbare gegevens om te komen tot betere uitkomsten.

Nederland koploper

In totaal zijn er 12 acties gedefinieerd in het rapport om de vaart te behouden in de opmars van Value Based Health Care in Nederland. Gastspreker Elizabeth Teisberg, benadrukte dat Nederland al een koploperspositie heeft op dit gebied. Er zijn meer dan 600 VBHC-projecten, er is focus van de Nederlandse overheid op het meten van en werken met resultaten en samenwerking tussen ziekenhuizen, industrie en zorgverzekeraars hebben geleid tot verbetering. Elke dag ontstaan ​​nieuwe inspirerende voorbeelden van successen bij VBHC. De Value Agenda biedt iedereen in de gezondheidszorg de handvatten om bij te dragen aan een positief VBHC-implementatieklimaat; dit zodat initiatieven die continue patiëntwaarde verhogen ook echt kunnen floreren.

Share

Related articles

Unfolding Tech Vectors

December 5, 2023
  —  

Turning Green

November 15, 2023
  —  

Are you ready to compete in a phygital world?

September 13, 2023
  —