Samen kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt daadwerkelijk centraal komt te staan.

Waardegedreven zorg speelt een steeds belangrijkere rol in de wereld van gezondheidszorg; huidige ontwikkelingen laten zien dat de patiënt steeds meer centraal komt te staan. Hoewel er al ontzettend veel vooruitgang is geboekt op het gebied van Value-Based Health Care (VBHC), is het van belang het klimaat voor VBHC initiatieven nog optimaler te maken. Dit doel staat centraal in de VBHC werksessie. Hierdoor zullen uiteindelijk betere uitkomsten voor patiënten in de zorg centraal komen te staan.

Het optimale klimaat

Het uiteindelijke doel van de werksessie is ervoor te zorgen dat VBHC initiatieven in Nederland optimaal werken en maximale waarde voor de patiënten kunnen realiseren. In mei 2017 was de aftrap van de jaarlijkse Value Agenda Werksessie met prof. Porter, waarin de Value Agenda van Nederland tot stand is gekomen. In 2018 ontvingen we experts dr. Bohmer en prof. Cripps in de werksessie, waarbij de nadruk lag op cultuur en leiderschap in VBHC.

“Het uiteindelijke doel van de werksessie is ervoor te zorgen dat VBHC initiatieven in Nederland optimaal werken en maximale patiënten waarden kunnen behalen.”

Prof. Dr. Fred van Eenennaam
Chairman van het Value-Based Health Care Center Europe

Dit jaar verwelkomen we met trots grondlegger van VBHC en expert op het gebied van VBHC implementatie prof. Elizabeth Teisberg. Zij zal in de aankomende werksessie haar waardevolle kennis en expertise met ons te delen.

Vooruitgang

Op het gebied van VBHC is, mede dankzij de afgelopen werksessies, al flinke vooruitgang geboekt. Op het gebied van leiderschap en cultuur, het eerste punt in de Value Agenda, zijn forse stappen gemaakt, zoals de verandering in cultuur binnen de Santeon ziekenhuizen. Je merkt echt dat iedereen gemotiveerd is om optimale zorg te leveren. De vooruitgang in leiderschap en cultuur is tevens terug te zien in de stijgende interesse in VBHC educatie zowel nationaal als internationaal. Daarbij zien we VBHC steeds vaker als terugkerend onderwerp in leiderschapsprogramma’s in de zorg. Integrated care is de volgende bullet in the Value Agenda. Ook hier mogen we spreken van een fantastische vooruitgang. Oak Street Health is een inspirerend voorbeeld doordat zij persoonlijke en passende zorg per patiënt mogelijk maken. Nederland blijft zeker niet achter, kijkend naar inspirerende initiatieven zoals Nederlands Hart Netwerk, Cordaan en ParkinsonNet. Deze initiatieven laten perfect zien dat integrated care en VBHC elkaar enorm versterken.

“Nederland blijft zeker niet achter als het gaat om VBHC.”

Prof. Dr. Fred van Eenennaam
Chairman van het Value-Based Health Care Center Europe

Ook op het vlak van Universal Measurement, het derde punt op de agenda, gaat Nederland vooruit. De belangrijkste ontwikkeling hierbij is natuurlijk de opzet van het programma uitkomstgerichte zorg vanuit het Ministerie van VWS. Dit geldt ook voor punt vier: Bundled Payment. Het begin is er, maar het is noodzakelijk om geduld te hebben en vertrouwen te creëren om de verschuiving naar bundled payment te faciliteren.

Het centraal stellen van de patiënt binnen het zorgproces is punt vijf op de agenda. Bij VBHC implementatie projecten wordt de invalshoek van de patiënt steeds meer op een verstandige manier benut, erg belangrijk als je het mij vraagt. In de werksessie dit jaar zullen daarom verschillende ervaringsdeskundigen aanwezig zijn die vanuit het patiënten panel een belangrijke stem hebben. De Value Agenda wordt afgesloten met het punt van Complex care. Door de inzet van IPU’s (Integrated Practice Units) wordt een hoge kwaliteit zorg gecreëerd voor patiënten met multi morbiditeit. COPD in beeld, winnaar van de Primary Care Award op het VBHC Prize Event 2018, doet dat bijvoorbeeld ontzettend goed.

De belangrijkste uitdagingen

Hoewel we een duidelijke vooruitgang in Nederland zien, is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Naar mijn mening zijn er nog enkele gebieden waar kansen liggen voor VBHC implementatie. Twee belangrijke uitdagingen staan centraal die we in de werksessie proberen te tackelen. Allereerst is het waardevol om, voortbordurend op de afgelopen werksessie, tools te creëren voor zorgbestuurders om hun teams op een effectieve manier aan te sturen en goede resultaten te behalen. Een volgende uitdaging ligt in het centraal stellen van de patiënt en de familie. Een belangrijk onderdeel van waardegedreven zorg is de joint-decision making, waarbij arts en patiënt samen bepalen welke zorg nodig is. Tijdens de werksessie creëren we handvaten om de patiënt daadwerkelijk centraal te stellen in het zorgproces.

“Naast de vooruitgang is het belangrijk naar mogelijke verbeteringen te kijken.”

Prof. Dr. Fred van Eenennaam
Chairman van het Value-Based Health Care Center Europe

Ik kijk ontzettend uit naar de derde sessie van de Value Agenda Werksessie met enthousiaste besluitvormers uit de Nederlandse gezondheidszorg. Samen met bestuurders, artsen, zorgverzekeraars, het Ministerie van VWS en patiënten experts gaan we wederom aan de slag. Nieuwe en vooruitstrevende VBHC initiatieven ontplooien zich ieder jaar opnieuw, daar mogen we als Nederland ontzettend trots op zijn. Laten we ervoor zorgen dat het nog makkelijk wordt voor deze VBHC initiatieven om te groeien en de patiënt centraal te zetten; samen krijgen we dat écht voor elkaar!

Share

Related articles

Unfolding Tech Vectors

December 5, 2023
  —  

Turning Green

November 15, 2023
  —  

Are you ready to compete in a phygital world?

September 13, 2023
  —